รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงความยินดี ได้รางวัล GOLD PRIZE ผลงาน "VR Gaming Application for Parkinson’s Disease Patients" (ประเภท มหกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ IPITEx 2024) เนื่องในวันนักประดิษฐ์ 2567 Thailand Inventors; Day 2024” ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Event Hall 100-102 : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

เจ้าของผลงาน
1.นายดลวัฒน์ แสงภู่
2.นายบดินทร์ นวลสว่าง
3.นายพรชัย นุชเซ๊าะ
4.นายธันวา ชุมนุมพร
5.นายวรพงษ์ ตัญยะ
6.นายศรัณยพงศ์ ฉ่องสวัสดิ์
7.นายปาณัสม์ แดงประดับ
8.นายณัฐชนน ปัญญามาก
9.นายตุลา กิมทอง
10.นายชนินทร์ จุสมใจ
นักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและดิจิทัลกราฟิก

ครูที่ปรึกษา
1.คุณครูศิระ ประเสริฐศักดิ์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
2.คุณครูสุวภัทร ขำทวี แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (หมวดภาษาอังกฤษ)
3.คุณอรุณกมล จันทรส แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 6 ก.พ. 2024