รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีกับทักษะที่เข้าร่วมการแข่งขัน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 8 ก.พ. 2024