รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงยินดีกับนักเรียนจากสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ทีม “Prib-Pri Fine Art“ ที่ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดแกะสลักทราย International Sand Sculpture Festival 2024 21 มี.ค. 2024