รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะและสำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นางสาวชนาภา จันทร์แสงดี จบการศึกษาระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาดารตลาด ปีการศึกษา 2565 เจ้าของธุรกิจ จำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป 212/7 หมู่ที่ 8 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ. เพชรบุรี 1 มิ.ย. 2024