รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะและสำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นางสาวสุกัญญา โลหะพันธ์ จบการศึกษาระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ปีการศึกษา 2565 เจ้าของธุรกิจ ทำกระเป๋าจากผ้าขาวม้า และรับปะซ่อมแก้เสื้อผ้า 47/1 หมู่ที่ 2 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 1 มิ.ย. 2024