รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก คว้ารางวัลนานาชาติ ระดับ เหรียญทอง ในการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติภายใต้งาน E-nnovate International invention and innovation summit, Poland 2024 ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

ทีมนักเรียนนักศึกษา ประกอบไปด้วย
1. นายดลวัฒน์ แสงภู่ ปวส.2/1 ดิจิทัลกราฟิก
2. นายบดินทร์ นวลสว่าง ปวส.2/1 ดิจิทัลกราฟิก
3. นายพรชัย นุชเซ๊าะ ปวส.2/1 ดิจิทัลกราฟิก
และครูที่ปรึกษา
1. นายศิระ ประเสริฐศักดิ์ แผนกวิชาดิจิทัลกราฟิก
2. นางสาวสุวภัทร ขำทวี แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
สามารถติดตามรับชมผลงานที่เผยแพร่แบบออนไลน์ Virtual Booth ได้ที่ https://e-nnovate.eu/virtual-booth.php?id=73 6 มิ.ย. 2024