Decrease text size Decrease text size

สาขาวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ

17 ธ.ค. 2561สาขาวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ

มีครูผู้สอนทั้งหมด 3 คน ได้แก่

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

จำนวนผู้เข้าชม