Decrease text size Decrease text size

การประเมินศูนย์บ่มเพาะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เข้ารับการประเมินผลสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 ได้คะแนนระดับ 5 ดาว ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2561 ที่หอประชุมใหญ่ ของวิทยาลัยฯ

05 ต.ค. 2561https://www.facebook.com/pg/PBPVC/photos/?tab=album&album_id=2189720044372089&__tn__=-UC-R

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

จำนวนผู้เข้าชม