Decrease text size Decrease text size

เข้าค่ายพักแรม ชมรมลูกเสือวิสามัญ จัดโครงการเข้าค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจำกองประดับแถบ ๓ สี ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561

11 ต.ค. 2561https://www.facebook.com/pg/PBPVC/photos/?tab=album&album_id=2218277811516312&__tn__=-UC-R

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

จำนวนผู้เข้าชม