Decrease text size Decrease text size

เรียนรู้จากรอยเสด็จฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีร่วมกับภาคีเครือข่ายสืบสานพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 ในจังหวัดเพชรบุรี จัดงานเรียนรู้จากรอยเสด็จฯ สู่การสืบสานอาชีพ อย่างยั่งยืน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

30 ต.ค. 2561https://www.facebook.com/pg/PBPVC/photos/?tab=album&album_id=2242506912426735&__tn__=-UC-R

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

จำนวนผู้เข้าชม