Decrease text size Decrease text size

โครงการพัฒนาบุคลากรระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเองและพัฒนาตนเองรายบุคคล

17 ธ.ค. 2561https://www.facebook.com/pg/PBPVC/photos/?tab=album&album_id=2272025632808196&__tn__=-UC-R

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

จำนวนผู้เข้าชม