Decrease text size Decrease text size

ผลงานเชิงประจักษ์

16 ธ.ค. 2561เครื่องสลัดน้ำมัน

 

 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

จำนวนผู้เข้าชม