Decrease text size Decrease text size

ECHO VE WORKSHOP สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดอบรม ECHO VE WORKSHOP ให้แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมลีลาวดี

28 พ.ย. 2561https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1079461348899610&id=100005072657043&__tn__=C-R

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

จำนวนผู้เข้าชม