Decrease text size Decrease text size

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

24 ม.ค. 2562https://www.facebook.com/pg/PBPVC/photos/?tab=album&album_id=2312661918744567&__tn__=-UC-R

ประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับ อศจ.เพชรบุรี

37 รูปภาพ · Updated 9 วันที่แล้ว

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จัดโดย อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี วันที่ ๑๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

จำนวนผู้เข้าชม