Decrease text size Decrease text size

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมการประกวด สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง

10 ม.ค. 2562สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมการประกวด สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ศูนย์การค้าเดอะฮับ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี วันที่ ๕-๘ มกราคม ๒๕๖๒

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

จำนวนผู้เข้าชม