Decrease text size Decrease text size

วันปีใหม่ งานบุคลากร จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในเทศกาลขึ้นปีใหม่

11 ม.ค. 2562วันปีใหม่ งานบุคลากร จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในเทศกาลขึ้นปีใหม่ แก่ผู้บริหาร บุคลากร และครู เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ที่หอประชุมฯ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

จำนวนผู้เข้าชม