Decrease text size Decrease text size

ศึกษาดูงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ให้การต้องรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา

23 ม.ค. 2562ศึกษาดูงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ให้การต้องรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานที่วิทยาลัยฯ วันที่ 23 มกราคม 2562 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

จำนวนผู้เข้าชม