Decrease text size Decrease text size

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. (รอบ 2)

12 มี.ค. 2562ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. (รอบ 2)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

จำนวนผู้เข้าชม