ผลงานนักเรียน นักศึกษา


ประกาศโดย Webmaster | 24 ก.พ. 2023
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับครูและนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานและได้รับคุณภาพ 4 ดาว ภายใต้กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนาศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart Invention & Innovation ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพ ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นวัตกรรมประเภท 3 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ผลงานเรื่อง แอปพลิเคชันเกมรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริงแบบติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์พกพาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการตอบสนองและการเคลื่อนไหว สำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน “ผู้พิทักษ์แห่งวัชรพรี” ครูที่ปรึกษา นายศิระ ประเสริฐศักดิ์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และนักเรียน ประกอบไปด้วย 1. นายดลวัฒน์ แสงภู่ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 คอมพิวเตอร์กราฟิก 2. นายบดินทร์ นวลสว่าง นักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3. นายพรชัย นุชเซ๊าะ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 คอมพิวเตอร์กราฟิก
ประกาศโดย Webmaster | 24 ก.พ. 2023
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับครูและนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานและได้รับคุณภาพ 3 ดาว ภายใต้กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนาศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart Invention & Innovation ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพ ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นวัตกรรมประเภท 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลงานเรื่อง แผ่นประคบสมุนไพรพร้อมใช้ ครูที่ปรึกษาประกอบไปด้วย คุณครูสิรินันนท์ สิทธิชัย และคุณครูอรนุช กอสวัสดิ์พัฒน์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (หมวดวิทยาศาสตร์) และนักศึกษาประกอบด้วย 1. นางสาวเนติกา ธาราทิวากร นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/2 การบัญชี 2. นางสาวดารารัตน์ เล็กจินดา นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/2 การบัญชี