ผลงานนักเรียน นักศึกษา


ประกาศโดย Webmaster | 6 มิ.ย. 2024
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก คว้ารางวัลนานาชาติ ระดับ เหรียญทอง ในการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติภายใต้งาน E-nnovate International invention and innovation summit, Poland 2024 ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

ทีมนักเรียนนักศึกษา ประกอบไปด้วย
1. นายดลวัฒน์ แสงภู่ ปวส.2/1 ดิจิทัลกราฟิก
2. นายบดินทร์ นวลสว่าง ปวส.2/1 ดิจิทัลกราฟิก
3. นายพรชัย นุชเซ๊าะ ปวส.2/1 ดิจิทัลกราฟิก
และครูที่ปรึกษา
1. นายศิระ ประเสริฐศักดิ์ แผนกวิชาดิจิทัลกราฟิก
2. นางสาวสุวภัทร ขำทวี แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
สามารถติดตามรับชมผลงานที่เผยแพร่แบบออนไลน์ Virtual Booth ได้ที่ https://e-nnovate.eu/virtual-booth.php?id=73
ประกาศโดย Webmaster | 11 พ.ค. 2024
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงยินดีกับนักเรียนจากสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 3 ในผลงานที่มีชื่อว่า “พญาคชสีห์สายนทีพิทักษ์” จากทีม PRIB PRI FINE ART ในการประกวดแกะสลักประติมากรรมทราย นานาชาติ 2567 ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "มหัศจรรย์สัตว์เหนือจินตนาการ ดินแดนหิมพานต์" ระหว่างวันที่ 5-11 พ.ค. ที่ผ่านมา

โดยผลงานดังกล่าวจะจัดแสดงระหว่างในวันที่ 5-23 มิ.ย. 2567 ณ เลเจนด์ สยาม พัทยา จังหวัดชลบุรี

ทีม PRIB PRI FINE ART นักศึกษาชั้นปวช.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีประกอบด้วย
1 นายศุภวิชญ์ โรมรัมย์
2 นายจิรวัฒน์ สุขสวัสดิ์
3 นางสาวจิดาภา นิลน้อย
โดยมี นายวรปรัชญ์ ปะถานะ เป็นครูที่ปรึกษา
ประกาศโดย Webmaster | 6 ก.พ. 2024
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงความยินดี ได้รางวัล GOLD PRIZE ผลงาน "VR Gaming Application for Parkinson’s Disease Patients" (ประเภท มหกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ IPITEx 2024) เนื่องในวันนักประดิษฐ์ 2567 Thailand Inventors; Day 2024” ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Event Hall 100-102 : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

เจ้าของผลงาน
1.นายดลวัฒน์ แสงภู่
2.นายบดินทร์ นวลสว่าง
3.นายพรชัย นุชเซ๊าะ
4.นายธันวา ชุมนุมพร
5.นายวรพงษ์ ตัญยะ
6.นายศรัณยพงศ์ ฉ่องสวัสดิ์
7.นายปาณัสม์ แดงประดับ
8.นายณัฐชนน ปัญญามาก
9.นายตุลา กิมทอง
10.นายชนินทร์ จุสมใจ
นักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและดิจิทัลกราฟิก

ครูที่ปรึกษา
1.คุณครูศิระ ประเสริฐศักดิ์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
2.คุณครูสุวภัทร ขำทวี แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (หมวดภาษาอังกฤษ)
3.คุณอรุณกมล จันทรส แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ประกาศโดย Webmaster | 6 ก.พ. 2024
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงความยินดี ได้รับเหรียญรางวัล I-New gen award 2024 ผลงาน "แอปพลิเคชันเกมรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริงแบบติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์พกพา เพื่อพัฒนาสมรรถนะ การตอบสนองและการเคลื่อนไหว สำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ผู้พิทักษ์แห่งวัชรพรี" (โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับอาชีวศึกษา กลุ่มเรื่อง สุขภาพและการแพทย์) “วันนักประดิษฐ์ 2567 Thailand Inventors; Day 2024” ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Event Hall 100-102 : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

เจ้าของผลงาน
1.นายดลวัฒน์ แสงภู่
2.นายบดินทร์ นวลสว่าง
3.นายพรชัย นุชเซ๊าะ
4.นายธันวา ชุมนุมพร
5.นายวรพงษ์ ตัญยะ
6.นายศรัณยพงศ์ ฉ่องสวัสดิ์
7.นายปาณัสม์ แดงประดับ
8.นายณัฐชนน ปัญญามาก
9.นายตุลา กิมทอง
10.นายชนินทร์ จุสมใจ
นักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและดิจิทัลกราฟิก

ครูที่ปรึกษา
1.คุณครูศิระ ประเสริฐศักดิ์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
2.คุณครูสุวภัทร ขำทวี แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (หมวดภาษาอังกฤษ)
3.คุณอรุณกมล จันทรส แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ประกาศโดย Webmaster | 20 ม.ค. 2024
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผลงาน " หม้อทอง"(ไอศกรีมหม้อแกง) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับภาคกลาง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้ไปแข่งขันในระดับชาติต่อไป

รายชื่อเจ้าของผลงาน
1.นายพิภัทร รอดพ้น
2.นางสาวนภัสสร พิมพ์ศรี
3.นายธีรดนย์ ทิศาวงศ์
4.นางสาวกานต์รวี อ่วมทอง
5.นางสาววรรณิศา ถวิลหวล
6.นายคีรีรัตน เยือกเย็น
7.นางสาวศิริพร คำภิระแป

รายชื่อครูที่ปรึกษา
1.นายภีรภัทร กรงไกรจักร์
2.นางปภารัช ยืนยง
3.นางสาวสุขุมาลย์ หนุมาศ
4.นางสาวเกสร สุวรรณบูรณ์
5.นางสาวเสาวลักษณ์ เกษรินทร์
ประกาศโดย Webmaster | 20 ม.ค. 2024
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผลงาน " แผ่นประคบเย็นสมุนไพรพร้อมใช้" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง และ รางวัล Honor Awards ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับภาคกลาง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้ไปแข่งขันในระดับชาติต่อไป

รายชื่อเจ้าของผลงาน
1.นางสาวเนติกา ธาราทิวากร
2.นางสาวดารารัตน์ เล็กจินดา
3.นางสาวไอลดา สรสิทธิ์
4.นางสาวสุวพัชร สีสังข์
5.นางสาวศิริพร สุขเกษม
6.นางสาวธนภรณ์ รัดยิ่ง
7.นางสาวขนิษฐา ทับทิม

รายชื่อครูที่ปรึกษา
1.นางสาวสิรินันท์ สิทธิชัย
2.นางสาวจุฬาลักษณ์ แพทย์เพียร
3.นางสาวจารวี นาคะเวช
4.นายณปภัช สิงห์ทอง
ประกาศโดย Webmaster | 20 ธ.ค. 2023
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษา ที่คว้ารางวัลผลงานนวัตกรรมติดดาว ระดับ 5 ดาว ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ ภายใต้กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา Smart Invention 8 Innovation ประจำปี 2567 ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ผลงานเรื่อง แอปพลิเคชันเกมจำลองโลกเสมือนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมกายภาพบำบัด สำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ทางแขนและมือ จากภาวะโรคหลอดเลือดในสมอง “เกมช่วงเวลาแห่งความสุข (The Time for Happiness)”


สมาชิกประกอบไปด้วย
1. คุณครูศิระ ประเสริฐศักดิ์ ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
2. นายบดินทร์ นวลสว่าง นักศึกษา ปวส.1 สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
3. นายดลวัฒน์ แสงภู่ นักศึกษา ปวส.1 สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
4. นายพรชัย นุชเซ๊าะ นักศึกษา ปวส.1 สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
ประกาศโดย Webmaster | 20 ธ.ค. 2023
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษา ที่คว้ารางวัลผลงานนวัตกรรมติดดาว ระดับ 5 ดาว ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ ภายใต้กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา Smart Invention 8 Innovation ประจำปี 2567 ภาคกลางและภาคตะวันออก 18 - 20 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ผลงานเรื่อง "หม้อทอง (ไอศกรีมรสหม้อแกง)"
1. คุณครูภีรภัทร กรงไกรจักร์ ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
2. คุณครูปภารัช ยืนยง ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
3. นายพิภัทร รอดพ้น นักเรียน ปวช.1/1 แผนกอาหารและโภชนาการ
4. นางสาววรรณิสา ถวิลหวล นักเรียน ปวช.2 แผนกการตลาด
ประกาศโดย Webmaster | 15 ธ.ค. 2023
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา2566 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ได้รับรางวัลระดับจังหวัด เป็นตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ไปต่อระดับภาค ภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 ผลงาน แอปพลิเคชันเกมจำลองโลกเสมือนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมกายภาพบำบัด สำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ทางแขนและมือ จากภาวะโรคหลอดเลือดในสมอง เกมช่วงเวลาแห่งความสุข (THE TIME FOR HAPPINESS)
ประกาศโดย Webmaster | 27 พ.ย. 2023
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงความยินดี และให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษา และคุณครู ที่ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาชีพพื้นฐาน ระดับภาคกลาง ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2566 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ที่ผ่านมา โดยคว้ารางวัลมาได้ทั้งหมด 15 รางวัล และได้ไปต่อระดับชาติ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบไปด้วย


รางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล

1. ทักษะการนำเที่ยว สุดยอดมัคคุเทศก์ ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
2. ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
3. ทักษะกลยุทร์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 4 รางวัล

1. ทักษะการนำเสนอขายสินค้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
2. ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
3. ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
4. ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมผิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 8 รางวัล

1. การประกวดดนตรีไทย ขิมสาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
2. ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารเชิงธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
3. ทักษะชุดการออกแบบเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
4. การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
5. ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นชุดเซ็ต (Package Uniform) ชุดผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องสำอาง ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
6. ทักษะประติมากรรมคนเหมือนผู้ชาย (Portrait) ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
7. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเสื้อสูทสตรีแฟชั่น ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
8. ทักษะการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
ประกาศโดย Webmaster | 7 มิ.ย. 2023
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรม คว้า 2 รางวัลระดับ ASIA Special Award: Best Idea Special Award: Best Commercialization ระดับ Undergraduate
ในกิจกรรม The 2nd RAVTE Student Innovation Awards 2023 ซึ่งเป็นการแข่งขันที่มีผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากทั้งหมดกว่า 80 ผลงาน ในภูมิภาคเอเชีย จัดโดย สมาคมระดับภูมิภาคเพื่อการอาชีวะและเทคนิคศึกษาในเอเชีย (Regional Association of Vocational and Technical Education in Asia: RAVTE)


จัดทำและนำเสนอโดย
1. นายบดินทร์ นวลสว่าง ระดับชั้น ปวส.1 ดิจิทัลกราฟิก
2. นายดลวัฒน์ แสงภู่ ระดับชั้น ปวส.1 ดิจิทัลกราฟิก
3. นายพรชัย นุชเซ๊าะ ระดับชั้น ปวส.1 ดิจิทัลกราฟิก

ครูที่ปรึกษา
1. นายศิระ ประเสริฐศักดิ์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
2. นางสาวสุวภัทร ขำทวี แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (หมวดภาษาอังกฤษ)
ประกาศโดย Webmaster | 5 เม.ย. 2023
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน การประกวดแนวคิดและผลงานคลิปสั้น ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมท้องถิ่นไทย พัฒนาสังคม มั่งคงผู้สูงวัย" เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 รูปแบบออนไลน์ ในผลงาน เกม VR เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนไหวและการตอบสนองผู้สูงอายุ “ผู้พิทักษ์แห่งวัชรพรี”

สมาชิกภายในทีม ประกอบไปด้วย

1. นายรชต แซ่เอี้ยว
2. นายวรพงศ์ ตัญยะ
3. นายดลวัฒน์ แสงภู่
4. นายวีรภัทร บุญเสริม
5. นายบดินทร์ นวลสว่าง
6. นายพรชัย นุชเซ๊าะ
7. นายเผ่าพงษ์ บุญมา

ครูที่ปรึกษา
1. นายศิระ ประเสริฐศักดิ์
2. นางสาวอรุณกมล จันทรส
แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

และขอขอบพระคุณ นางวรินทร ประทุมพงษ์ ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ที่ร่วมเป็นนักแสดงรับเชิญพิเศษในครั้งนี้ โดยทุกท่านสามารถรับชมผลงานได้จากลิงก์ด้านล่าง
istanbul escort
ประกาศโดย Webmaster | 24 ก.พ. 2023
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับครูและนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานและได้รับคุณภาพ 4 ดาว ภายใต้กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนาศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart Invention & Innovation ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพ ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นวัตกรรมประเภท 3 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ผลงานเรื่อง แอปพลิเคชันเกมรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริงแบบติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์พกพาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการตอบสนองและการเคลื่อนไหว สำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน “ผู้พิทักษ์แห่งวัชรพรี” ครูที่ปรึกษา นายศิระ ประเสริฐศักดิ์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และนักเรียน ประกอบไปด้วย 1. นายดลวัฒน์ แสงภู่ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 คอมพิวเตอร์กราฟิก 2. นายบดินทร์ นวลสว่าง นักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3. นายพรชัย นุชเซ๊าะ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 คอมพิวเตอร์กราฟิก
ประกาศโดย Webmaster | 24 ก.พ. 2023
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับครูและนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานและได้รับคุณภาพ 3 ดาว ภายใต้กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนาศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart Invention & Innovation ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพ ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นวัตกรรมประเภท 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลงานเรื่อง แผ่นประคบสมุนไพรพร้อมใช้ ครูที่ปรึกษาประกอบไปด้วย คุณครูสิรินันนท์ สิทธิชัย และคุณครูอรนุช กอสวัสดิ์พัฒน์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (หมวดวิทยาศาสตร์) และนักศึกษาประกอบด้วย 1. นางสาวเนติกา ธาราทิวากร นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/2 การบัญชี 2. นางสาวดารารัตน์ เล็กจินดา นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/2 การบัญชี